Kontakt
GDPR - Ochrana Osobních Údajů

Identifikace a kontaktní informace

Účel a legální základ pro zpracování údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů a GDPR. Údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování našich služeb a splnění právních povinností.

Typy zpracovávaných údajů

Zpracováváme informace o kontaktech našich klientů a zákazníků, včetně jména, emailu a telefonních čísel.

Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají právo žádat o přístup, opravu, smazání nebo omezení zpracování svých osobních údajů. Mají také právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zabezpečení a ochrana údajů

Vaše osobní údaje jsou chráněny proti ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému přístupu.

Přenos údajů třetím stranám

Vaše údaje nejsou sdíleny s třetími stranami bez vašeho souhlasu, kromě situací, kdy to vyžaduje zákon.

Zpracování údajů mimo EU/EEA

Vaše údaje mohou být přeneseny do zemí mimo Evropskou unii, ale vždy s dodržením standardů ochrany osobních údajů GDPR.

Doba uchování údajů

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu, pro který byly shromážděny, a v souladu s platnými právními předpisy.

Právo podat stížnost

Pokud máte otázky nebo obavy ohledně zpracování vašich osobních údajů, nebo pokud se domníváte, že byla porušena vaše práva, kontaktujte nás na uvedeném kontaktním emailu. info@schodysluka.cz

Aktualizace politiky

Tato politika ochrany osobních údajů byla naposledy aktualizována 15.12.2023.